Hei!
Derfor Oswald Jørs

Oswald Jørs har drevet med rehabilitering av bad i over 60 år.

Vi har knyttet til oss samarbeidspartnere som dekker alle de
fagområder rehabilitering av ditt bad vil kreve.

Oswald Jørs tar på seg hovedansvaret for gjennomføringen 
slik at du får kun én person å forholde deg til.

  • Dette gjør det enklere for deg som kunde.
  • Tiden prosjektet tar blir kortere.
  • Du oppnår forutsigbarhet.

Ta kontakt i dag!