Object reference not set to an instance of an object.

Om oss

OSWALD JØRS AS

Autorisert rørleggerfirma

 

GENERELT:

Oswald Jørs AS er en av de ledende håndverksbedrifter innenfor sitt fagområde.

ETABLERING:

Oswald Jørs AS ble etablert i 1955 og er i dag vokst til å bli en av distriktets største og mest moderne rørleggerbedrifter.

EIERFORHOLD:

Oswald Jørs AS er et heleid selskap av Jørs Invest AS.

Chr. M. Vestrheim AS er et heleid selskap av Jørs Invest AS.

MÅLSETNING OG POLITIKK:

Oswald Jørs AS skal være detaljist, leverandør og entreprenør innen rørleggerbransjen      som kan dekke kundens krav og behov når det gjelder kvalitet, pris og leveringstid.

Virksomheten skal være tilpasset markedet i størrelse og i arbeidsområder for å kunne oppnå best mulig resultat.

Oswald Jørs AS skal utføre alle typer serviceoppdrag, samt totalrenovering av baderom.

Vi skal fortsatt være en ledende rørleggerbedrift på alle rørtekniske anlegg.

Våre leverandører og underentreprenører skal velges ut i fra totale betingelser, kvalitet og servicegrad.

Bedriftens medarbeidere skal ha et meningsfylt arbeid med muligheter for egenutvikling.

Menneskelige og faglige kvalifikasjoner skal være grunnlaget for medvirkning, avansement, fremfor ansiennitet, adler eller kjønn.

Bedriften og dens medarbeidere skal følge med og være fremst i rekken når det gjelder teknisk utvikling.

Oswald Jørs AS skal konkurrere på markedet når det gjelder pris, ved hjelp av rasjonelle løsninger og kostnadsbesparende drift.

KVALITETSSIKRING:

Kvalitetssikrings- plan i henhold til mønster for kvalitetssystem for rørleggerbedrifter er innført hos oss.

LOKALISERING:

Post adresse: Post Boks 73 Laksevåg . 5847 Bergen.

TILLITSVALGTE:

Elisiv Mjømen (99451863)