Varmepumpe

Varmepumpe som energi kilde

En varmepumpe henter varme med en gitt temperatur fra et sted og leverer varmen med høyere temperatur til et annet sted, en prosess som kalles varmepumping. 

Varmepumpe kan hente varme (energi) fra flere kilder og defineres som;

  • Luft/luft varmepumpe

  • Bergvarme varmepumpe

  • Jordvarme varmepumpe

  • Sjøvarme varmepumpe

Bruksområdene er mange:

  • Matpreservering i vanlig kjøleskap og fryser
  • Nedkjøling/innfrysing i større kjøle- og fryseanlegg for hhv. kort- og langtidslagring
  • Komfortkjøling ("air-condition") i kjøretøy
  • Komfortkjøling av bygninger om sommeren, i Norge særlig kjøpesentre, kontorer, flyplassterminaler osv.
  • Oppvarming av bygninger om vinteren (varmeanlegg)
  • Oppvarming av varmt tappevann (forbruksvann)

Vanligvis blir varmepumpebegrepet brukt som et anlegg for oppvarming, 
dvs. at varme pumpes inn i et begrenset rom fra et ytre, ubegrenset reservoar. 
De fleste luft-til-luft varmepumpene er imidlertid reversible. 
Dermed kan disse flytte varme inn i en bygning om vinteren og ut av bygningen om sommeren.

Vi leverer varmepumper for bruk i tilknytning til vannbårne varmeanlegg. Gulvvarme og / eller radiatorer.

Best utnyttelse oppnås ved å koble varmt tappevann til varmapumpe løsningen.

Jørs er leverandør av NIBE varmepumpe.

Ta kontakt for befaring av ditt varmeanlegg for å sikre at du får en riktig løsning.