Eneboliger

Vi bidrar gjerne til å få drømmen din til å bli virkelighet. Forespørs oss om pris - det kan svare seg for deg.

Trenger du råd om tekniske installasjoner - det er mye å tenke på;

Energi kilde - varmepumpe - luft/luft eller vann/luft eller kanskje vann/vann

Fordeling av varme i huset - tenk - vannbårent.

Styring av energien - gjerne i samarbeid med elektriker og ventilasjon

 

Praktiske løsninger henger gjerne sammen med praktiske tekniske løsninger

 

Du trenger en god rådgiver. Det er et virvar av lover og forskrifter som vi må forholde oss til.

Kommunene er velvillige og hyggelige å samarbeide med - så lenge prosessen går i riktig rekkefølge.

 

Du kommer raskest til målet om du velger samarbeidspartnere du har god dialog med, og som har god oversikt over tekniske alternativer for å dekke dine og off. myndigheters krav.

Vår anbefaling er;

velg rørentreprenøren samtidig som du velger arkitekten.

Da går planleggingen raskere og du får en optimal løsning.