Om teknisk avdeling

Du er velkommen til å ta kontakt!

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling er administrert og ledet av en rørleggermester / ingeniør. Alle våre saksbehandlere på prosjekt er rørleggermestre.

Prosjekter er vårt største forretningsområde.

Arbeidsområde

Foruten de tradisjonelle sanitær-, varme-, og damp- anlegg utførerer vi også anlegg for medisinske gasser, trykkluft, laboratorier, varme gjenvinnings-, og CVC- anlegg. Samt Off. VA systemer og brannslukking systemer.

Ansvarsrett

Oswald Jørs AS er en rørentreprenør med ansvarsrett.

Type oppdrag

  • Tilbud /Anbud
  • Totalentrepriser
  • Rammeavtaler/serviceavtaler
  • Prosjektering
     

Verksted

Anleggsavdelingen påtar seg prefabrikkering av rørkonstruksjoner og andre mekaniske arbeider i eget verksted.