Håvardstun

Rekkehus

26 boliger i rekkehus i samarbeid med Konseptbygg AS
Utv. vann og avløp for tilrettelegging av felt.
Sanitæranlegg i boligene