Hei!
Om oss

OSWALD JØRS AS

Autorisert rørleggerfirma

 oswald-Collage.jpg

GENERELT:

Oswald Jørs AS er en av de ledende håndverksbedrifter innenfor sitt fagområde.

ETABLERING:

Oswald Jørs AS ble etablert i 1955 og er i dag vokst til å bli en av distriktets største og mest moderne rørleggerbedrifter.

EIERFORHOLD:

Oswald Jørs AS er et heleid datterselskap av Jørs Invest AS

Chr. M. Vestrheim AS har siden 1983 vært et heleid datterselskap av Oswald Jørs AS.

MÅLSETNING OG POLITIKK:

Oswald Jørs AS skal være detaljist, leverandør og entreprenør innen rørleggerbransjen      som kan dekke kundens krav og behov når det gjelder kvalitet, pris og leveringstid.

Virksomheten skal være tilpasset markedet i størrelse og i arbeidsområder for å kunne oppnå best mulig resultat.

Oswald Jørs AS skal utføre sanitær-, varme-, kjøle-, damp-, trykk luft-, sprinkler- anlegg og offentlige VA- anlegg.

Vi skal selge varer fra eget lager og butikker.

Vi skal fortsatt være en ledende rørleggerbedrift på alle rørtekniske anlegg.

Våre leverandører og underentreprenører skal velges ut i fra totale betingelser, kvalitet og servicegrad.

Bedriftens medarbeidere skal ha et meningsfylt arbeid med muligheter for egenutvikling.

Menneskelige og faglige kvalifikasjoner skal være grunnlaget for medvirkning, avansement, fremfor ansiennitet, adler eller kjønn.

Bedriften og dens medarbeidere skal følge med og være fremst i rekken når det gjelder teknisk utvikling.

Oswald Jørs AS skal konkurrere på markedet når det gjelder pris, ved hjelp av rasjonelle løsninger og kostnadsbesparende drift.

Vi skal samarbeide med andre bedrifter når dette er nødvendig på større anlegg.

KVALITETSSIKRING:

Kvalitetssikrings- plan i henhold til mønster for kvalitetssystem for rørleggerbedrifter er innført hos oss.

Vi har utarbeidet kvalitetsplaner for prosjekter med hovedvekt på hensikt, organisasjon og egenkontroll.

LÆRLINGER:

Bedriften har til enhver tid lærlinger og er godkjent av Yrkesopplæringsnemnda som opplæringsbedrift

NS 8405:

Firmaet oppfyller krav og forpliktelser oppført i NS 8405. Det pekes spesielt på 5 år reklamasjonstid og garantitid.

OMSETNING:

Oswald Jørs AS sin omsetning for 2017 endte på Kr 44 000 000,-

Chr. M. Vestrheim as sin omsetning for 2014 endte på Kr 138 000 000,-

Totalt med morselskapet påregnes en omsetning på vel 175 000 000,-

ANTALL ANSATTE:

Bedriften beskjeftiget ved årsskiftet 2017 / 2018 40 ansatte.

Chr. M. Vestrheim med 103 ansatte. Totalt 143 personer

LOKALISERING:

Post adresse: Post Boks 73 Laksevåg . 5847 Bergen. Besøksadresse og butikk Johan Berentsensvei 4 - 5161 Laksevåg.

TILLITSVALGTE:

Svein Sivertsen (9952 33139) og Even Teigland (404 73 835) er selskapets tillitsmenn

Verneombud: Tommy Marthinussen (930 56 616) er hovedverneombud